Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-08-2021 Op 12-08-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-08-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2005 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoon (070) 379 89 11 (algemeen)
Internet https://www.dictu.nl (algemeen)

Algemene informatie

Alternatieve naam DICTU
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Laatste doorlichting rapport Doorlichtingsrapport DICTU
Laatste doorlichting datum 06-04-2016

Beschrijving

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naast EZK en de daaronder vallende diensten heeft DICTU ook opdrachtgevers bij andere ministeries (onder andere Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). DICTU ontwikkelt en beheert systemen en applicaties en zorgt voor de bijbehorende dienstverlening. Daarbij beschikt DICTU over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers, geografische informatie, hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017