Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-02-2021 Op 25-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-02-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor ’s-Hertogenbosch
Wolvenhoek 1
5211 HH ’s-Hertogenbosch
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 615 51 55 (gemeente ’s-Hertogenbosch)
Internet https://www.s-hertogenbosch.nl (gemeente ’s-Hertogenbosch)
https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scGCC09.aspx/fGCC09_Email (contact ’s-Hertogenbosch)

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2020 e.v.
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente 's-Hertogenbosch
Archiefzorgdrager Gemeente 's-Hertogenbosch

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De colleges geven de centrumgemeente het mandaat om de in artikel 11 genoemde taken uit te voeren, uiteraard begrensd door wetgeving, jurisprudentie en vastgestelde kaders.

  2. Het college van de centrumgemeente kan de bevoegdheden in lid 5.1 onder mandateren aan ambtenaren van de centrumgemeente.

  3. De regiogemeenten mandateren de centrumgemeente om namens hen op te treden in landelijke overleggen en de belangen van de regiogemeenten te vertegenwoordigen.

  4. Verdere uitwerking van bevoegdheden is wenselijk gezien de huidige ontwikkeling van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplicht GGz en de Wet zorg en dwang en kunnen middels een door alle partijen ondertekend addendum worden toegevoegd.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Boxtel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente 's-Hertogenbosch College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Meierijstad College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Sint-Michielsgestel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Vught College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd die de centrumgemeente met de regiogemeenten maakt over de uitvoering van de taken rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de aanpak van personen met verward gedrag, de Wet verplichte GGz en de Wet zorg en dwang. De partijen gaan daartoe de komende jaren een onderlinge samenwerking aan gericht op het zorgdragen voor een kwalitatief goede en efficiënte inkoop, contractbeheer en uitvoering van de beleidstaken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.