Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

GBLT

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-11-2020 Op 10-05-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-11-2020 doorgevoerd.
Gegevens van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadskantoor Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://www.gblt.nl (algemeen)
https://gblt.nl/contact (service en contact)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
Datum van oprichting 01-01-2011

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)