Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek Geldend van 13-07-2018 t/m heden

Zie ook

Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-01-2021
Geldend van 13-07-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Provincie Gelderland
Postadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Telefoon (0314) 32 12 00 (algemeen)
Internet https://8rhk.nl (algemeen)
E-mail info@8rhk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio Achterhoek
Archiefzorgdrager Regio Achterhoek

Bevoegdheden

Artikel 6: Bevoegdheden

en behoeve van de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken, komen aan de bestuursorganen van Regio Achterhoek de daarop betrekking hebbende bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit de Nazorgregeling Wet Milieubeheer (voorheen Leemtewet Stortplaatsen).

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-1975 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Berkelland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Bronckhorst College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Doetinchem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-10-1975 Gemeente Winterswijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Regio Achterhoek heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van:

 • Economische ontwikkeling, en specifiek op het gebied van:

  • Smart werken & Innovaties

  • Onderwijs & Arbeidsmarkt

 • Ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting, en specifiek op het gebied van:

  • Vastgoed & Woningmarkt

 • Mobiliteit & Bereikbaarheid

 • Zorginnovaties

 • Circulaire economie & Energietransitie

 • Milieu en afval (beheerstaken);

 • Natuur;

 • Lobby;

 • (het verwerven van) Subsidies;

 • Grensoverschrijdende samenwerking, met name gericht op Duitsland

Financieel

Organisatiecode 0004
KvK-nummer 09216189

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Achterhoek
Datum van oprichting 01-10-1975
Bezoekadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Postadres Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
Telefoon (0314) 32 12 00 (algemeen)
Internet https://8rhk.nl (algemeen)
E-mail info@8rhk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina