Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Mw. M.C.A. Vellinga

Adresgegevens

Bezoekadres Marktstraat 15
8601 CR SNEEK
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
8600 HA SNEEK
Telefoon (0515) 48 90 00 (algemeen)
Internet http://www.sudwestfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentesudwestfryslan.nl  (algemeen)

Algemene informatie

Functie Fractievoorzitter
Organisatie Gemeente Súdwest-Fryslân
Partij
D66