Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-10-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 09-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-10-2020 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1990 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2312 AJ Leiden
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 9575
2300 RB Leiden
Telefoon (071) 535 68 88 (algemeen)
Internet https://www.svb.nl/nl/ (algemeen)
E-mail info.wvo@svb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 0,8 (op 31-12-2019)
Geldende CAO Geen pensioenfonds
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
25-02-2020 TK 20454 nr. 161

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

  • Het geven van beschikkingen op een aanvraag voor een erkenning, buitengewoon pensioen, garantietoeslag, (periodieke) uitkering, garantieuitkering, vergoeding, tegemoetkoming of herziening als bedoeld in de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, afkomstig van een persoon die nog geen financiële aanspraak ontleent of heeft ontleend aan de wet waarop hij zijn aanvraag baseert;
  • Het ambtshalve herzien van de erkenning als verzetsdeelnemer, vervolgde of burger-slachtoffer;
  • Het vaststellen van beleidsregels voor beschikkingen van de Sociale Verzekeringsbank als bedoeld in artikel 6 (onderdelen a, b en d);
  • Het adviseren van de Sociale Verzekeringsbank over beschikkingen waarbij niet op basis van de beleidsregels, bedoeld in onderdeel c, kan worden besloten.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.