Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

KNMG / Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

Zelfstandig bestuursorgaan Onderdeel van een cluster

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-10-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-10-2020 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 20053
3502 LB Utrecht
Telefoon (088) 440 43 00 (algemeen)
Internet https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm (algemeen)
E-mail rgs@fed.knmg.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Het zbo is onderdeel van het cluster Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN. Het betreft hier de registratiecommissie van beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG.) Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS.)
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 22 van de Kaderwet zbo's is niet van toepassing voor zover het besluiten betreft ter zake van de inschrijving.
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2019)

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
29-05-2017 TK 32772 nr. 26

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

  • Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
  • In het kort:
  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.