Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-11-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 04-11-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-11-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet https://www.bbsuo.nl/over-bbs (algemeen)
https://www.bbsuo.nl/contact (contact)
E-mail info@bbsuo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Archiefzorgdrager Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

Ter verwezenlijking van de in artikel 3 genoemde belangen en taken verlenen de colleges mandaat, alsmede de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan het bestuur van BBS.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders

Doel

BBS behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers en hun colleges voor de uitvoering van de taken op het gebied van het sociaal domein, ter zake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet- en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, elk voor zover de colleges daartoe de bevoegdheden hebben opgedragen aan het bestuur van BBS.

Financieel

Organisatiecode 0893
KvK-nummer 67379818

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest
Afkorting BBS
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Postadres Postbus 2000
3760 CA Soest
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet https://www.bbsuo.nl/over-bbs (algemeen)
https://www.bbsuo.nl/contact (contact)
E-mail info@bbsuo.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.