Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Zie ook

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Adresgegevens

Bezoekadres Swaluestraat 2
2042 KB ZANDVOORT
Postadres Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT
Telefoon (023) 574 01 00 (algemeen)
Internet http://www.zandvoort.nl (algemeen)
E-mail info@zandvoort.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 44.34 km2
Aantal inwoners 16599
Inwoners per km2 374
Plaatsen binnen deze gemeente Bentveld, Zandvoort
Totaal aantal zetels gemeenteraad 14

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. N. Meijer (VVD)
Fractievoorzitter Mw. A. Weijers-van Straten (CDA)
Dhr. M.C. Hermsen (D66)
Mw. A.M. van der Veld-de Groot (Gemeentebelangen Zandvoort)
Dhr. M.K. El Gebaly (GroenLinks)
Dhr. P.J.C. Kramer (Ouderen Partij Zandvoort)
Dhr. M. Deen (Partij voor de Vrijheid)
Mw. M.A. Koper (PvdA)
Dhr. M. Hendriks (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.M. Berendsen (Ouderen Partij Zandvoort)
Raadsgriffier Dhr. H. van Steveninck
Raadslid Mw. A. Weijers-van Straten (CDA)
Dhr. J. van Marle (D66)
Dhr. M.C. Hermsen (D66)
Mw. A.M. van der Veld-de Groot (Gemeentebelangen Zandvoort)
Dhr. M.K. El Gebaly (GroenLinks)
Dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (Ouderen Partij Zandvoort)
Dhr. P. Berg (Ouderen Partij Zandvoort)
Dhr. P.J.C. Kramer (Ouderen Partij Zandvoort)
Dhr. M. Deen (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. R. van Tiggelen (Partij voor de Vrijheid)
Mw. M.A. Koper (PvdA)
Dhr. H. Drommel (VVD)
Dhr. M. Hendriks (VVD)
Mw. B.J. Göransson-van Kerkwijk (VVD)
Secretaris Mw. A. Griekspoor-Verdurmen
Wethouder Dhr. G.J. Bluijs (CDA)
Dhr. J.M. Berendsen (Ouderen Partij Zandvoort)
Mw. E. Verheij-de Haas (VVD)

Gemeenteraad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
Ouderen Partij Zandvoort 3
VVD 3
D66 2
Partij voor de Vrijheid 2
PvdA 1
GroenLinks 1
CDA 1
Gemeentebelangen Zandvoort 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Terug naar begin van de pagina