Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Gemeente

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-07-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Swaluestraat 2
2042 KB ZANDVOORT
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT
Telefoon (023) 574 01 00 (algemeen)
Internet http://www.zandvoort.nl (algemeen)
E-mail info@zandvoort.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 44,34 km2
Aantal inwoners 16970
Inwoners per km2 382
Plaatsen binnen deze gemeente Bentveld, Zandvoort

Functies

Burgemeester Dhr. D.L. Moolenburgh MBA (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. C.J. Mettes (CDA),
Dhr. M.C. Hermsen (D66),
Mw. A.M. van der Veld-de Groot (Gemeentebelangen Zandvoort),
Dhr. M.K. El Gebaly (GroenLinks),
Dhr. P.J.C. Kramer (Ouderen Partij Zandvoort),
Dhr. M. Deen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. M.A. Koper (PvdA),
Dhr. M. Hendriks (VVD)
Locoburgemeester Mw. E. Verheij-de Haas (Onafhankelijk)
Raadsgriffier Dhr. G.B. van Driel
Raadslid Dhr. C.J. Mettes (CDA),
Dhr. K.R. Stephan (CDA),
Dhr. J. van Marle (D66),
Dhr. M.C. Hermsen (D66),
Dhr. R.H.W. de Graaf (D66),
Mw. A.M. van der Veld-de Groot (Gemeentebelangen Zandvoort),
Dhr. M.K. El Gebaly (GroenLinks),
Dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (Ouderen Partij Zandvoort),
Dhr. P. Berg (Ouderen Partij Zandvoort),
Dhr. P.J.C. Kramer (Ouderen Partij Zandvoort),
Mw. H. Keur (Ouderen Partij Zandvoort),
Dhr. M. Deen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. R. van Tiggelen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. M.A. Koper (PvdA),
Dhr. H. Drommel (VVD),
Dhr. M. Hendriks (VVD),
Mw. B.J. Göransson-van Kerkwijk (VVD)
Secretaris Mw. M. Pippel
Wethouder Dhr. G.J. Bluijs (CDA),
Dhr. R. van Haeften (D66),
Mw. E. Verheij-de Haas (Onafhankelijk)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Ouderen Partij Zandvoort 4
D66 3
VVD 3
CDA 2
Partij voor de Vrijheid 2
PvdA 1
GroenLinks 1
Gemeentebelangen Zandvoort 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)