Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) Actief van 01-01-1955 t/m heden

Zie ook

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-08-2020
Actief van 01-01-1955 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Telefoon (045) 579 30 58 (algemeen)
Internet http://www.saip.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 0,5 (op 31-12-2019)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Zorgdragen voor de uitvoering van de verplichting tot voldoening van de weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan de nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië.
  • Namens de minister nemen van beslissingen ter uitvoering van de regelingen en aangelegenheden welke verband houden met zogenaamde overzeese pensioenen en uitkeringen.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina