Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster) Actief van 01-01-1994 t/m heden

Zie ook

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-08-2020
Actief van 01-01-1994 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon (088) 183 20 00 (algemeen)
Internet http://www.kadaster.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1747,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Kadaster 2018-2020
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
17-12-2015 TK 25268 nr. 129

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen door:inwinnen, accepteren, muteren, beheren en verstrekken van informatie over vastgoed;
  • het instandhouden van een net van zogenaamde coördinaatpunten, de Rijksdriehoeksmeting;
  • meewerken aan het landinrichtingsproces;
  • het vervaardigen, verzamelen, houden en bijwerken van geografische gegevens en het landsdekkend cartografisch weergeven daarvan (artikel 3 kadasterwet).

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina