Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2006 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
Telefoon (020) 301 04 21 (algemeen)
Internet https://www.cea.nl/ (algemeen)
E-mail info@cea.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Financiën
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 3,7 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Geen CAO. Dat de ondersteunende medewerkers van de CEA in dienst zijn van de NBA betekent ook dat zij onder de Verordening op de arbeidsvoorwaarden van de NBA vallen (de NBA heeft geen CAO).
Aangesloten bij pensioenfonds Nationale Nederlanden

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
05-07-2018 TK 25268 nr. 164

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

  • Vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen tot AA en RA;
  • Aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkstage;
  • Toetsen van de praktijkstage aan de mate waarin wordt voldaan aan de eindtermen;
  • Afgeven van verklaringen van vakbekwaamheid aan buitenlandse accountants.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.