Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nidos Actief van 01-01-2005 t/m heden

Zie ook

Stichting Nidos

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-10-2020
Actief van 01-01-2005 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Maliebaan 99
3581 CH Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 13021
3507 LA Utrecht
Telefoon (088) 501 12 00 (algemeen)
Internet http://www.nidos.nl/ (algemeen)
E-mail contact@nidos.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 453,0 (op 31-12-2019)

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Subsidie (Artikel 1.3, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

Uitvoering van de voogdij voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en gezinsvoogdij voor minderjarige kinderen die in een opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina