Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kansspelautoriteit (Ksa) Actief van 01-01-2012 t/m heden

Zie ook

Kansspelautoriteit (Ksa)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-08-2020
Actief van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 298
2501 CG Den Haag
Telefoon (070) 302 13 00 (algemeen)
Internet http://www.kansspelautoriteit.nl (algemeen)
E-mail info@kansspelautoriteit.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 78,1 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
09-11-2017 TK 25268 nr. 149

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten,
  • het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving,
  • het geven van voorlichting en informatie,
  • het toezicht op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningen,
  • alsmede de handhaving daarvan.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina