Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK) Actief van 01-01-1932 t/m heden

Zie ook

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-08-2020
Actief van 01-01-1932 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Randweg 14
8304 AS Emmeloord
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 1115
8300 BC Emmeloord
Telefoon (0527) 63 53 50 (algemeen)
Internet http://www.nak.nl/ (algemeen)
E-mail nak@nak.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 244,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO NAK
Aangesloten bij pensioenfonds Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-12-2017 TK 25268 nr. 157

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen, door middel van keuringen, dat betrouwbaar teeltmateriaal van landbouwgewassen in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd wordt;
  • verstrekken van certificaten ten bewijze van goedkeuring;
  • toezicht houden op de naleving van de voorschriften;
  • uitvoeren van fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina