Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1994 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Fokkerstraat 1
3833 LD Leusden
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 250
3830 AG Leusden
Telefoon (033) 496 56 96 (algemeen)
Internet http://www.cokz.nl/ (algemeen)
E-mail info@cokz.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Is opvolger van het Centraal Orgaan Zuivelcontrole (COZ), het centraal orgaan melkhygiëne (COM) en de regionale organen voor melkhygiëne (Staatscourant 1992 nummer 63). Taken van Stichting CPE zijn per 1 juli 2012 ondergebracht bij het COKZ. De wettelijke taken die voorheen door CPE worden verricht zijn door het COKZ ondergebracht in een apart onderdeel: de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE).
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 61,5 (op 31-12-2020)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Avéro

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Taken & bevoegdheden

Houdt toezicht op de naleving van proces- en productkwaliteitscriteria in de zuivel. Voert deze taak uit voor de overheid en voor de zuivelsector. Daarnaast verleent CPE-keurmerk aan eieren

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.