Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) Actief van 01-01-2000 t/m heden

Zie ook

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-10-2020
Actief van 01-01-2000 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bennekomseweg 41
6717 LL Ede
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 8030
6710 AA Ede
Telefoon (0317) 47 18 10 (algemeen)
Internet http://www.ctgb.nl/ (algemeen)
E-mail post@ctgb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 143,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
29-08-2017 TK 27858 nr. 399
13-10-2011 TK 27585 nr.100

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina