Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) Actief van 01-01-2004 t/m heden

Zie ook

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-10-2020
Actief van 01-01-2004 t/m heden

Adresgegevens

Postadres RVO Nederland Team grond - BBL Postbus 20030
3502 LA Utrecht
Telefoon (088) 042 42 42 (algemeen)
Internet http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/grond/bureau-beheer-landbouwgronden (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantekening Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de uitvoeringsorganisatie gerelateerd aan BBL. Via de RVO kunt u meer informatie vinden over de BBL.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 1,0 (op 31-12-2019)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

Bureau Beheer Landbouwgronden was belast met de verwerving in opdracht van EZ en andere overheden van onroerend goed dat wordt doorgeleverd aan overheids- en andere organisaties die daarmee overheidsdoelen in het landelijk gebied realiseren met betrekking tot de thema's natuur, landbouw, recreatie, landschap, water en milieu.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina