Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Beheersregeling Amstel

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-07-2020 Op 20-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 15-02-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis Dreef
Dreef 3
2012 HR Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 31 43 (provincie Noord-Holland)
(0800) 020 06 00 (Servicepunt (vaarwegen))
Fax (023) 514 30 30
Internet https://www.noord-holland.nl (provincie Noord-Holland)
E-mail post@noord-holland.nl (provincie Noord-Holland)
servicepunt@noord-holland.nl (Servicepunt (vaarwegen))

Algemene informatie

Citeertitel Beheersregeling Amstel
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Provincie Noord-Holland

Bevoegdheden

Artikel 4 Beheersregeling

1 De besturen van Utrecht en Zuid-Holland dragen de uitoefening van hun uit de Provinciewet voortvloeiende bevoegdheid met betrekking tot het beheer van de Amstel over aan het bestuur van Noord-Holland, met inbegrip van de eventuele toepassing van bestuursdwang.

2 Het bestuur van Noord-Holland zal het beheer uitvoeren en handhaven overeenkomstig de scheepvaart- en vaarwegenregelgeving zoals die is bepaald bij of krachtens een door provinciale staten van Noord-Holland vastgestelde verordening.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1993 Provincie Noord-Holland Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-1993 Provincie Utrecht Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-1993 Provincie Zuid-Holland Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Deze regeling heeft tot doel te komen tot een door het bestuur van Noord-Holland uit te voeren beheer van de Amstel.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.