Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Beheersregeling Amstel Geldend van 15-02-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Beheersregeling Amstel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-07-2020
Geldend van 15-02-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis Dreef
Dreef 3
2012 HR Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 31 43 (provincie Noord-Holland)
(0800) 020 06 00 (Servicepunt (vaarwegen))
Fax (023) 514 30 30
Internet https://www.noord-holland.nl (provincie Noord-Holland)
E-mail post@noord-holland.nl (provincie Noord-Holland)
servicepunt@noord-holland.nl (Servicepunt (vaarwegen))

Algemene informatie

Citeertitel Beheersregeling Amstel
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Provincie Noord-Holland

Bevoegdheden

Artikel 4 Beheersregeling

1 De besturen van Utrecht en Zuid-Holland dragen de uitoefening van hun uit de Provinciewet voortvloeiende bevoegdheid met betrekking tot het beheer van de Amstel over aan het bestuur van Noord-Holland, met inbegrip van de eventuele toepassing van bestuursdwang.

2 Het bestuur van Noord-Holland zal het beheer uitvoeren en handhaven overeenkomstig de scheepvaart- en vaarwegenregelgeving zoals die is bepaald bij of krachtens een door provinciale staten van Noord-Holland vastgestelde verordening.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1993 Provincie Noord-Holland Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-1993 Provincie Utrecht Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-1993 Provincie Zuid-Holland Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Deze regeling heeft tot doel te komen tot een door het bestuur van Noord-Holland uit te voeren beheer van de Amstel.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina