Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-07-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-07-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 25-03-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Boompjes 200
3011 XB Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Telefoon (030) 271 12 93 (algemeen)
E-mail schadeschap.hsl@outlook.com (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4

Bevoegdheden

Artikel 9

1 Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd, welke bevoegdheid door de colleges aan het schap is overgedragen, ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, doch uitsluitend voor zover deze schade voortvloeit uit het onherroepelijke tracébesluit en/of daaruit rechtstreeks voortvloeiende bestuursbesluiten en rechtmatige uitvoeringshandelingen.

2 Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op basis van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 van de Tracéwet, welke bevoegdheden door de Minister zijn overgedragen, doch uitsluitend voor zover deze schade voortvloeit uit het onherroepelijke tracébesluit en daaruit rechtstreeks voortvloeiende bestuursbesluiten en rechtmatige uitvoeringshandelingen.

3 Het algemeen bestuur kan de bevoegdheden, zoals vermeld in lid 1 en 2, mandateren aan de voorzitter.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-1998 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Rotterdam College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Zoetermeer College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-04-1998 Infrastructuur en Waterstaat Minister
01-01-2007 Gemeente Lansingerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2009 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Hoeksche Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlegging en reconstructie van de A-16, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissingen op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.

Financieel

Organisatiecode 1065

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A 16 en A 4
Datum van oprichting 01-04-1998
Bezoekadres Boompjes 200
3011 XB Rotterdam
Postadres Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Telefoon (030) 271 12 93 (algemeen)
E-mail schadeschap.hsl@outlook.com (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.