Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Modulaire gemeenschappelijke regelingsociaal domein centraal Gelderland (MGR)

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-09-2020 Op 21-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-09-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Telefoon (026) 702 97 77 (algemeen)
Internet https://www.mgrsdcg.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@mgrsdcg.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Archiefzorgdrager Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Bevoegdheden

Artikel 7 Bevoegdheden

  1. De deelnemers dragen geen bevoegdheden over aan het openbaar lichaam, met uitzondering van de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 4 van deze regeling.

  2. De deelnemers verlenen ieder afzonderlijk de mandaten, volmachten en machtigingen aan het openbaar lichaam die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken.

Artikel 8 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het samenwerkingsverband is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;

c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

e. het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

f. commerciƫle dienstverlening aan private partijen.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Arnhem College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Doesburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Duiven College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Lingewaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Overbetuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Renkum College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Rheden College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Rozendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Wageningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Westervoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2017 Gemeente Zevenaar College van burgemeester en wethouders

Doel

Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers binnen het sociaal domein.

Financieel

Organisatiecode 0882
KvK-nummer 68103530

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
Afkorting MGR SDCG
Datum van oprichting 01-01-2017
Bezoekadres Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort
Postadres Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Telefoon (026) 702 97 77 (algemeen)
Internet https://www.mgrsdcg.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@mgrsdcg.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.