Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 'Linieland van Waas en Hulst' Geldend van 15-06-2011 t/m heden

Zie ook

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 'Linieland van Waas en Hulst'

Laatst bijgewerkt op: 29-04-2020
Geldend van 15-06-2011 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
België
Telefoon + 32 (0)3 205 36 60 (algemeen)
Internet https://www.egtslinieland.eu/nl (algemeen)
https://www.egtslinieland.eu/nl/formulieren/contact (contact)
E-mail info@egtslinieland.eu (algemeen)

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking

Bevoegdheden

Register van gemeenschappelijke regelingen Provincie Zeeland

De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, Wgr krachtens de regeling zijn overgedragen; Bij de gemeenschappelijke regeling Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking is een openbaar lichaam ingesteld dat de bevoegdheden bezit om aan het aan het maatschappelijk rechtsverkeer deel te kunnen nemen. De EGTS beschikt overeenkomstig artikel 1 van de Verordening over rechtspersoonlijkheid en over de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend. Krachtens de verordening kan zij met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen en in rechte optreden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
15-06-2011 Gemeente Beveren
15-06-2011 Gemeente Hulst Gemeenteraad
15-06-2011 Gemeente Sint-Gillis-Waas
15-06-2011 Gemeente Stekene
15-06-2011 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas
15-06-2011 Provincie Oost-Vlaanderen
15-06-2011 Provincie Zeeland Gedeputeerde staten

Doel

De EGTS heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid.

Financieel

Organisatiecode 1064

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling

Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking
Datum van oprichting 15-06-2011
Bezoekadres Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
België
Telefoon + 32 (0)3 205 36 60 (algemeen)
Internet https://www.egtslinieland.eu/nl (algemeen)
https://www.egtslinieland.eu/nl/formulieren/contact (contact)
E-mail info@egtslinieland.eu (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina