Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-11-2020 Op 19-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-11-2020 doorgevoerd.
Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Provincie Drenthe
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen
Telefoon (0592) 39 69 00 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://ovbureau.nl/contact (contact)
E-mail info@ovbureau.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. De deelnemende bestuursorganen besluiten bij gelijkluidend besluit welke vormen van openbaar vervoer onder deze regeling vallen.

  2. Het Openbaar Lichaam OV-bureau beschikt daarbij over de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenvervoer 2000.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2005 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan, zijn:

• het realiseren, instandhouden en verbeteren van openbaar vervoer.

Financieel

Organisatiecode 0587
KvK-nummer 51432781

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Alternatieve naam Openbaar Lichaam OV-bureau
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen
Telefoon (0592) 39 69 00 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://ovbureau.nl/contact (contact)
E-mail info@ovbureau.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.