Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Laatst bijgewerkt op: 20-03-2020
Geldend van 21-12-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen
Telefoon (0592) 396 900 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://www.ovbureau.nl/serviceblok/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Bevoegdheden

Artikel 4

  1. De deelnemende bestuursorganen besluiten bij gelijkluidend besluit welke vormen van openbaar vervoer onder deze regeling vallen.

  2. Het Openbaar Lichaam OV-bureau beschikt daarbij over de bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenvervoer 2000.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Provincie Drenthe Gedeputeerde staten
01-01-2005 Provincie Groningen Gedeputeerde staten

Doel

De belangen ter behartiging waarvan deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan, zijn:

• het realiseren, instandhouden en verbeteren van openbaar vervoer.

Financieel

Organisatiecode 0587
KvK-nummer 51432781

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Alternatieve naam Openbaar Lichaam OV-bureau
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Overcingellaan 15e
9401 LA Assen
Postadres Postbus 189
9400 AD Assen
Telefoon (0592) 396 900 (algemeen)
Internet https://www.ovbureau.nl (algemeen)
https://www.ovbureau.nl/serviceblok/contact (contact)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina