Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 10-02-2020
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 6
2922 AD Krimpen aan den IJssel
Provincie Zuid-Holland
Postadres Raadhuisplein 6
2922 AD Krimpen aan den IJssel
Telefoon (0180) 51 44 55 (algemeen)
Internet https://ibkw.nl (algemeen)
E-mail mail@ibkw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Archiefzorgdrager Ingenieursbureau Krimpenerwaard

Bevoegdheden

Artikel 6 Algemene bevoegdheidstoedeling

  1. De deelnemers dragen de bevoegdheden die hen bij of krachtens de wet zijn toegekend in mandaat op aan het bestuur, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van taken, bedoeld in artikel 5. Het bestuur kan daartoe een of meer modellen vaststellen voor de mandaatbesluiten.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Krimpen aan den IJssel College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het doel van deze regeling is om, met inachtneming van de autonomie van de deelnemers, door middel van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering, kwaliteits-, schaal- en efficiƫntievoordelen te behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

  2. Het te behartigen belang richt zich op de sturing en beheersing van ondersteunende processen (bedrijfsvoering) en uitvoeringstaken op het gebied van weg- en waterbouw van het grondgebied van de deelnemers.

Financieel

Organisatiecode 0906
KvK-nummer 70569614

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ingenieursbureau Krimpenerwaard
Afkorting IBKW
Datum van oprichting 01-01-2018
Bezoekadres Raadhuisplein 6
2922 AD Krimpen aan den IJssel
Postadres Raadhuisplein 6
2922 AD Krimpen aan den IJssel
Telefoon (0180) 51 44 55 (algemeen)
Internet https://ibkw.nl (algemeen)
E-mail mail@ibkw.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina