Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Waterschappen

L.M.B.C. Kroon

Adresgegevens

Bezoekadres Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
Telefoon (058) 292 22 22 (algemeen)
Fax (058) 292 22 23
Internet https://www.wetterskipfryslan.nl (algemeen)
E-mail info@wetterskipfryslan.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Dijkgraaf
Organisatie Wetterskip Fryslân