Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Laatst bijgewerkt op: 18-02-2020
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Telefoon (085) 4000814 (algemeen)
Internet https://ubrivierenland.nl (algemeen)
E-mail info@ubrivierenland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Tiel
Archiefzorgdrager Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland

Bevoegdheden

Artikel 4: Taken

  1. Het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland heeft als taak zorg te dragen voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een breedbandnetwerk binnen de gemeenten.

  2. De colleges kunnen ook andere taken opdragen aan het bestuur, voor zover het algemeen bestuur daar unaniem mee instemt.

  3. Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.

  4. De colleges onderscheidenlijk de burgemeesters van de gemeenten kunnen waar nodig machtiging, volmacht dan wel mandaat verlenen aan het dagelijks bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland indien dit vereist is voor effectieve en efficiƫnte uitvoering van de taken.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling wordt getroffen teneinde de aanleg en het beheer van een breedbandnetwerk door de gemeenten in gezamenlijkheid te realiseren in de gemeenten.

Financieel

Organisatiecode 1057
KvK-nummer 76907694

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina