Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Koepelorganisaties

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Actief van 28-02-1912 t/m heden

Zie ook

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Laatst bijgewerkt op: 23-07-2020
Actief van 28-02-1912 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
Postadres Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Telefoon (070) 373 83 93 (Klantcontactcentrum)
Internet https://vng.nl (algemeen)
E-mail info@vng.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1):

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Vereniging

Beschrijving

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

De VNG vervult een platformfunctie voor haar leden. De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Koepelorganisatie
Terug naar begin van de pagina