Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude Geldend van 29-08-2019 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude

Geldend van 29-08-2019 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude

Adresgegevens

Bezoekadres Genieweg 46
1981 LN Velsen-Zuid
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (023) 520 28 20 (algemeen)
Internet https://www.spaarnwoude.nl/ (algemeen)
E-mail info@spaarnwoude.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Spaarnwoude
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Spaarnwoude
Archiefzorgdrager Recreatieschap Spaarnwoude
Beleidsterreinen Cultuur en recreatie | Recreatie,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer

Bevoegdheden

Ter verwezenlijking van het doel worden aan het bestuur van het recreatieschap de volgende bevoegdheden toegekend: het vaststellen van verordeningen, het heffen van rechten, het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders en het uitoefenen van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten

Doel

Binnen het gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende tekening, bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, tot stand brengen van een evenwichtig natuurlijk milieu, tot stand brengen van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde.

Financieel

Organisatiecode 0449
KvK-nummer 34359324

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (7):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Spaarnwoude
Alternatieve naam Recreatiegebied Spaarnwoude
Datum van oprichting 01-01-2006
Bezoekadres Genieweg 46
1981 LN Velsen-Zuid
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (023) 520 28 20 (algemeen)
Internet https://www.spaarnwoude.nl/ (algemeen)
E-mail info@spaarnwoude.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina