Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Kennemerland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Kennemerland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 8 Bevoegdheden

De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-11-2011 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:

a. veiligheid en publieke gezondheid;

b. brandweerzorg;

c. maatschappelijke zorg en jeugd;

d. rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;

e. risicobeheersing;

f. samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

g. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;

h. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.

Financieel

Organisatiecode 0640
KvK-nummer 34377971

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (6)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Kennemerland
Afkorting VRK
Datum van oprichting 01-11-2011
Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.