Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 24-07-2020 Op 24-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 24-07-2020 doorgevoerd.
Geldend van 30-05-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Waddenpromenade 1
8861 NT Harlingen
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 203
8860 AE Harlingen
Telefoon (0517) 74 00 00 (algemeen)
Internet https://www.dewaddeneilanden.nl (algemeen)
https://www.dewaddeneilanden.nl/contact (contact)
E-mail info@dewaddeneilanden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder De Waddeneilanden
Archiefzorgdrager De Waddeneilanden

Bevoegdheden

Artikel 5.

Indien en voor zover de betreffende colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en het Algemeen bestuur daartoe overeenkomstig artikel 37 besluiten, draagt het openbaar lichaam zorg voor de uitvoering van taken van deelnemende gemeenten binnen het kader van de in artikel 3 genoemde terreinen.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
30-05-2018 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
30-05-2018 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
30-05-2018 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
30-05-2018 Gemeente Texel College van burgemeester en wethouders
30-05-2018 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Het openbaar lichaam verleent bemiddeling en/of ondersteuning bij de totstandkoming en/of uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten tussen twee of meer aan de regeling deelnemende gemeenten.

  2. Het openbaar lichaam verleent desgevraagd diensten aan één of meer aan de regeling deelnemende gemeenten, dan wel bevordert onderlinge dienstverlening tussen de gemeenten, wanneer dit uit doelmatigheidsoverwegingen wenselijk wordt geacht.

Financieel

Organisatiecode 1034
KvK-nummer 50685643

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan De Waddeneilanden
Datum van oprichting 30-05-2018
Bezoekadres Waddenpromenade 1
8861 NT Harlingen
Postadres Postbus 203
8860 AE Harlingen
Telefoon (0517) 74 00 00 (algemeen)
Internet https://www.dewaddeneilanden.nl (algemeen)
https://www.dewaddeneilanden.nl/contact (contact)
E-mail info@dewaddeneilanden.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.