Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Zie ook

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 22
2514 EN Den Haag
Postadres Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 44 26 (algemeen)
Fax (070) 365 13 80
Internet https://www.raadvanstate.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@raadvanstate.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel,
Rechtspraak

Functies

Voorzitter mr. B.J. van Ettekoven
Staatsraad mr. C.H.M. van Al­te­na,
mr. dr. H.J.M. Bal­din­ger,
mr. P.B.M.J. van der Beek-Gil­les­sen,
mr. A.W.M. Bij­loos,
mr. C.J. Bor­man,
mr. E.J. Daal­der,
mr. W.D.M. van Die­pen­beek,
mr. J.Th. Drop,
mr. J.J. van Eck,
mr. J.W. van de Gron­den,
mr. J.A. Ha­gen,
mr. F.D. van Heij­nin­gen,
mr. dr. E. Hel­der,
mr. J. Hoeks­tra,
mr. G.M.H. Hoog­vliet,
mr. G.T.J.M. Jur­gens,
mr. P.H.A. Knol,
mr. A. Kuij­er,
mr. C.C.W. Lan­ge,
mr. B. Meijer,
mr. drs. F.C.M.A. Mi­chiels,
mr. E.A. Min­der­houd,
mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt,
mr. R.J.J.M. Pans,
mr. B.P.M. van Ra­vels,
mr. J.A.W. Schol­ten-Hin­loop­en,
mr. B.J. Schu­e­ler,
mr. dr. H.G. Se­ven­ster,
mr. D.A.C. Slump,
mr. E. Steen­dijk,
mr. H. Troost­wijk,
mr. R. Uy­len­burg,
mr. A. ten Veen,
mr. H.C.P. Ve­n­e­ma,
mr. D.A. Ver­burg,
mr. N. Ver­heij,
mr. drs. B.P. Ver­meu­len,
mr. C.M. Wis­sels,
mr. J.M.L. Niederer,
mr. S.F.M. Wort­mann
Staatsraad in buitengewone dienst mr. T. Ave­dis­si­an,
mr. M.W.C. Fe­te­ris,
mr. J. de Hul­lu,
mr. R.J. Koop­man,
mr. R.W.L. Koop­mans,
mr. J.E.M. Po­lak,
mr. drs. T.G.M. Si­mons,
mr. G. Snij­ders

Relaties (1)

Onderdeel van (1):

Terug naar begin van de pagina