Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Geldend van 12-10-2019 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Geldend van 12-10-2019 t/m heden

eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Telefoon (0115) 745 100 (algemeen)
Internet http://www.rudzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Archiefzorgdrager Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Provincies,
Bestuur | Waterschappen,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Bevoegdheden

De bevoegdheden betreffen:

  • VTH-taken;

  • bestuursrechtelijke taken;

  • privaatrechtelijke taken;

  • financiële taken;

  • personele taken.

Bronnen hiervoor zijn:

  • Delegatiebesluit;

  • Diverse (onder)mandaat regelingen.

Zie hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Borsele College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Goes College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Hulst College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Kapelle College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Middelburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Noord-Beveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Reimerswaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Schouwen-Duiveland College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Sluis College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Terneuzen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Tholen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Veere College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Vlissingen College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Provincie Zeeland Gedeputeerde staten
01-01-2014 Scheldestromen Dagelijks bestuur

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

Financieel

Organisatiecode 0820
KvK-nummer 58596313

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Afkorting RUD Zeeland
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Telefoon (0115) 745 100 (algemeen)
Internet http://www.rudzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina