Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet https://belcombinatie.nl (algemeen)
E-mail info@belcombinatie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BEL Combinatie
Archiefzorgdrager BEL Combinatie

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taken zoals vermeld in artikel 4 van de regeling opgedragen dienen te worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeuren van de BEL Combinatie.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de Werkorganisatie BEL-Gemeenten van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken zoals vermeld in artikel 4 en nader opgenomen in de door de deelnemers met de BEL Combinatie gesloten dienstverleningsovereenkomsten.

Financieel

Organisatiecode 0756
KvK-nummer 32170392

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BEL Combinatie
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Postadres Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet https://belcombinatie.nl (algemeen)
E-mail info@belcombinatie.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.