Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017 Geldend van 14-07-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2017

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-08-2020
Geldend van 14-07-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet https://belcombinatie.nl (algemeen)
E-mail info@belcombinatie.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BEL Combinatie
Archiefzorgdrager BEL Combinatie

Bevoegdheden

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taken zoals vermeld in artikel 4 van de regeling opgedragen dienen te worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeuren van de BEL Combinatie.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de Werkorganisatie BEL-Gemeenten van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken zoals vermeld in artikel 4 en nader opgenomen in de door de deelnemers met de BEL Combinatie gesloten dienstverleningsovereenkomsten.

Financieel

Organisatiecode 0756
KvK-nummer 32170392

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BEL Combinatie
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes
Postadres Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet https://belcombinatie.nl (algemeen)
E-mail info@belcombinatie.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina