Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant

Zie ook

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant

Adresgegevens

Bezoekadres Brabantlaan 1
5216 TV ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Basisgegevens

Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Terug naar begin van de pagina