Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Parket bij de Hoge Raad

Rechtspraak

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Parket/Paginas/default.aspx (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Functies

Procureur-generaal mr. J. Silvis
Plaatsvervangend procureur-generaal mr. M.H. Wissink
Kabinetschef procureur-generaal mr. N.N. Kirkels-Vrijman
Advocaat-generaal mr. D.J.M.W. Paridaens,
mr. P.M. Frielink
Advocaat-generaal mr. P.J. Wattel,
mr. E.M. Wesseling-van Gent,
mr. R.E.C.M. Niessen,
mr. R.L.H. IJzerman,
mr. E.B. Rank-Berenschot,
mr. D.J.C. Aben,
mr. E.J. Hofstee,
mr. P. Vlas,
mr. A.E. Harteveld,
mr. G.R.B. van Peursem,
mr. F.W. Bleichrodt,
mr. T.N.B.M. Spronken,
mr. C.M. Ettema,
mr. R.H. de Bock,
mr. T. Hartlief,
mr. W.L. Valk,
mr. B.J. Drijber,
mr. B.F. Keulen,
mr. M.L.C.C. Lückers,
mr. B.F. Assink,
mr. G. Snijders
Advocaat-generaal in buitengewone dienst mr. F.F. Langemeijer
Advocaat-generaal in buitengewone dienst mr. P.C. Vegter

Beschrijving

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. De conclusies worden door de advocaten-generaal (AG’s) namens de procureur-generaal genomen.

Het parket bij de Hoge Raad bestaat uit de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, advocaten-generaal en advocaten-generaal in buitengewone dienst. De procureur-generaal wordt bijgestaan door een kabinetschef. Het parket maakt geen deel uit van het openbaar ministerie en is onafhankelijk van regering en parlement.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017