Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Parket bij de Hoge Raad

Rechtspraak

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-01-2021 Op 27-01-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Parket/Paginas/default.aspx (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Functies

Procureur-generaal mr. J. Silvis
Plaatsvervangend procureur-generaal mr. F.F. Langemeijer
Kabinetschef procureur-generaal mr. N.N. Kirkels-Vrijman
Advocaat-generaal mr. P.J. Wattel,
mr. E.M. Wesseling-van Gent,
mr. R.E.C.M. Niessen,
mr. R.L.H. IJzerman,
mr. E.B. Rank-Berenschot,
mr. D.J.C. Aben,
mr. E.J. Hofstee,
mr. M.H. Wissink,
mr. P. Vlas,
mr. A.E. Harteveld,
mr. G.R.B. van Peursem,
mr. F.W. Bleichrodt,
mr. T.N.B.M. Spronken,
mr. C.M. Ettema,
mr. R.H. de Bock,
mr. T. Hartlief,
mr. W.L. Valk,
mr. B.J. Drijber,
mr. B.F. Keulen,
mr. M.L.C.C. Lückers,
mr. B.F. Assink
Advocaat-generaal in buitengewone dienst mr. P.C. Vegter
Advocaat-generaal mr. D.J.M.W. Paridaens,
mr. P.M. Frielink

Beschrijving

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. De conclusies worden door de advocaten-generaal (AG’s) namens de procureur-generaal genomen.

Het parket bij de Hoge Raad bestaat uit de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, advocaten-generaal en advocaten-generaal in buitengewone dienst. De procureur-generaal wordt bijgestaan door een kabinetschef. Het parket maakt geen deel uit van het openbaar ministerie en is onafhankelijk van regering en parlement.