Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Parket bij de Hoge Raad

Zie ook

Parket bij de Hoge Raad

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 36 11 311 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Parket/Paginas/default.aspx (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Rechtspraak

Beschrijving

Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. De conclusies worden door de advocaten-generaal (AG’s) namens de procureur-generaal genomen.

Het parket bij de Hoge Raad bestaat uit de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, advocaten-generaal en advocaten-generaal in buitengewone dienst. De procureur-generaal wordt bijgestaan door een kabinetschef. Het parket maakt geen deel uit van het openbaar ministerie en is onafhankelijk van regering en parlement.

Functies

Procureur-generaal mr. J. Silvis
Plaatsvervangend procureur-generaal mr. F.F. Langemeijer
Kabinetschef procureur-generaal mw. mr. N.N. Kirkels-Vrijman
Advocaat-generaal mr. P.J. Wattel,
mw. mr. E.M. Wesseling-van Gent,
mr. R.E.C.M. Niessen,
mr. G. Knigge,
mr. R.L.H. IJzerman,
mw. mr. E.B. Rank-Berenschot,
mr. P.C. Vegter,
mr. D.J.C. Aben,
mr. E.J. Hofstee,
mr. M.H. Wissink,
mr. P. Vlas,
mr. A.E. Harteveld,
mr. G.R.B. van Peursem,
mr. F.W. Bleichrodt,
mw. mr. T.N.B.M. Spronken,
mw. mr. C.M. Ettema,
mw. mr. R.H. de Bock,
mr. T. Hartlief,
mr. W.L. Valk,
mr. B.J. Drijber,
mr. B.F. Keulen,
mw. mr. M.L.C.C. Lückers
Advocaat-generaal in buitengewone dienst mr. L. Timmerman
Plaatsvervangend advocaat-generaal mw. mr. D.J.M.W. Paridaens
Terug naar begin van de pagina