Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Gerechtshof Den Haag

Zie ook

Gerechtshof Den Haag

Adresgegevens

Bezoekadres Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Postadres Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon (088) 362 23 33 (algemeen/civiele zaken)
(088) 699 26 60 (strafzaken)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag (algemeen)
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Mailen-met-de-rechtspraak.aspx (mailen)
E-mail info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Rechtspraak
Subtype Gerechtshof

Beschrijving

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken uit drie rechtsgebieden in twee afdelingen en één team:

• Team Belastingrecht

• Afdeling Civiel recht

• Afdeling Strafrecht

Het team belastingrecht wordt geleid door een teamvoorzitter. De afdelingen Civiel recht en Strafrecht kennen een afdelingsvoorzitter. Binnen deze twee afdelingen bestaat een onderverdeling in teams. De teams vormen zittingscombinaties (meestal 3 raadsheren) die de zaak behandelen.

Zo'n zittingscombinatie wordt een kamer genoemd. In de meeste gevallen behandelt een meervoudige kamer de zaken. Een meervoudige kamer bestaat uit drie raadsheren. In een enkelvoudige kamer behandelt één raadsheer de zaak.

De raadsheren worden juridisch ondersteund door secretarissen of schrijfjuristen. Zij fungeren meestal ook als griffier tijdens een zitting. De griffier maakt aantekeningen van wat op de zitting wordt gezegd.

Daarnaast heeft het hof een bureau bestuur- en bedrijfsondersteuning met stafmedewerkers en een secretariaat voor het bestuur.

Functies

President en voorzitter mr. M.W. Koek
Rechterlijk bestuurslid mr. A. de Lange
Niet-rechterlijk bestuurslid ing. H.J. van der Brugge, MBA MCC
Terug naar begin van de pagina