Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-06-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-06-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-06-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-12-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem
Telefoon 14 023 (gemeente Haarlem)
E-mail antwoord@haarlem.nl (gemeente Haarlem)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Archiefzorgdrager Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

  1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is het orgaan bevoegd besluiten voor te bereiden voor de besturen van de deelnemers.

  2. Ten behoeve van de voorbereiding van de besluiten genoemd onder 1 is het orgaan bevoegd namens alle deelnemers met mede-overheden en derden besprekingen en onderhandelingen te voeren.

  3. Het orgaan legt de voorstellen voor aan de deelnemende gemeenten, die daarover op de voor hen geƫigende wijze besluiten.

  4. Het orgaan is bevoegd om ten behoeve van de in lid 1 genoemde werkzaamheden onderzoek te laten uitvoeren. Het formele opdrachtgeverschap voor dergelijk onderzoek berust bij een daartoe door het orgaan aan te wijzen deelnemer.

  5. Het orgaan is bevoegd te beschikken over het werkdeel van de begroting zoals bedoeld in art. 12.2.

  6. Alle correspondentie van het orgaan alsmede besluiten uit hoofde van artikel 4 worden ondertekend door of namens de voorzitter en secretaris van het orgaan.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2013 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-12-2013 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling dient om de door de raden van de deelnemers genomen besluiten inzake samenwerking op het gebied van bereikbaarheid in onderlinge afspraken vast te leggen en aldus over een langdurige periode te borgen.

Financieel

Organisatiecode 1052

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Orgaan Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Datum van oprichting 01-12-2013
Bezoekadres Grote Markt 2
2011 RD Haarlem
Postadres Postbus 511
2003 PB Haarlem
Telefoon 14 023 (gemeente Haarlem)
E-mail antwoord@haarlem.nl (gemeente Haarlem)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.