Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ReinUnie

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-01-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 16-01-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-01-2020 doorgevoerd.
Geldend van 28-03-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1960 AA Heemskerk
Telefoon 0140251 (gemeente Heemskerk)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder ReinUnie

Bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 10 genoemde belangen komen aan Reinunie de volgende taken en bevoegdheden toe:

a. het doen zorgdragen voor de naleving van de Closing Binder alsmede de Signing Binder tussen het Openbaar Lichaam ReinUnie, NV ReinUnie en HVC;

b. het financieel beheer van het onroerendgoed, opgenomen in de lening- en huurovereenkomst, zoals het gebouwencomplex in Velsen-Zuid alsmede circa 1250 ondergrondse containers;

c. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging;

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1997 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders

Doel

ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen verband houdend met de Closing Binder en Signing Binder.

Financieel

Organisatiecode 1054
KvK-nummer 34265357

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ReinUnie
Datum van oprichting 01-07-1997
Bezoekadres Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postadres Postbus 1
1960 AA Heemskerk
Telefoon 0140251 (gemeente Heemskerk)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.