Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Brink 4
9401 HS Assen
Postadres Postbus 595
9400 AN Assen
Telefoon (0592) 313 523 (algemeen)
Internet http://www.drentsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@drentsarchief.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder RHC Drents Archief

Bevoegdheden

1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en het college bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeente, in gezamenlijkheid te behartigen.

2. Het RHC Drents Archief voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het eerste lid, het archiefbeleid en het cultuurbeleid van de Minister en de gemeente mede uit.

3. De Minister en het college kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het RHC Drents Archief de belangen, bedoeld in het eerste lid, behartigt.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-10-2005 Gemeente Assen College van burgemeester en wethouders
01-10-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister

Financieel

Organisatiecode 0768

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan RHC Drents Archief
Bezoekadres Brink 4
9401 HS Assen
Postadres Postbus 595
9400 AN Assen
Telefoon (0592) 313 523 (algemeen)
Internet http://www.drentsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@drentsarchief.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina