Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Vereniging It Fryske Gea

Zie ook

Vereniging It Fryske Gea

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-06-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Van Harinxmaweg 17
9246 TL Olterterp
Postadres Postbus 3
9244 ZN Beetsterzwaag

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Vereniging

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis
Terug naar begin van de pagina