Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid UA

Zie ook

Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid UA

Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid U.A.

Adresgegevens

Bezoekadres Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht
Postadres Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Basisgegevens

Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Terug naar begin van de pagina