Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie Dimpact UA

Zie ook

Coöperatie Dimpact UA

Coöperatie Dimpact U.A.

Adresgegevens

Bezoekadres Zuiderval 96
7543 EZ Enschede
Postadres Postbus 40038
7504 RA Enschede

Basisgegevens

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Coöperatie
Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Invloed (Artikel 1.3, lid 1b, WNT)
Terug naar begin van de pagina