Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Coöperatie 'Amaryllis' UA

Zie ook

Coöperatie 'Amaryllis' UA

Coöperatie 'Amaryllis' U.A.

Adresgegevens

Bezoekadres Doelestraat 3
8911 DX Leeuwarden
Postadres Doelestraat 3
8911 DX Leeuwarden

Basisgegevens

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Coöperatie
Organisatietype Organisatie met overheidsbemoeienis

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Subsidie (Artikel 1.3, lid 1c, WNT)
Terug naar begin van de pagina