Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Sociaal-Economische Raad (SER)

Zie ook

Sociaal-Economische Raad (SER)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Internet https://www.ser.nl/nl (algemeen)
https://www.ser.nl/nl/ser/contact (contact)

Beschrijving

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf
Terug naar begin van de pagina