Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-08-2020 Op 18-03-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16020
2500 BA Den Haag
Telefoon (070) 330 71 11 (algemeen)
Internet http://www.knb.nl (algemeen)
E-mail info@knb.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)