Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Zie ook

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW 's-Gravenhage
Postadres Postbus 16020
2500 BA 's-Gravenhage

Basisgegevens

Organisatietype Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)
Terug naar begin van de pagina