Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 18-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spui 184
2511 BW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16020
2500 BA Den Haag
Telefoon (070) 330 71 11 (algemeen)
Internet http://www.knb.nl (algemeen)
E-mail info@knb.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)