Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-06-2021 Op 27-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-06-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Provincie Drenthe
Postadres Postbus 100
7900 AC Hoogeveen
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet https://www.dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Archiefzorgdrager Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheidstoedeling

De bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden worden over- of opgedragen, of toegekend worden aan het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-08-2015 Gemeente De Wolden College van burgemeester en wethouders
01-08-2015 Gemeente Hoogeveen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang waarvoor de Regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door de Bedrijfsvoeringsorganisatie van gemeentelijke taken, zoals vastgelegd in de vastgestelde en vast te stellen wettelijke voorschriften, regelingen, beleid, bedrijfsplan, overige besluiten en in de jaarlijks vast te stellen begroting van de deelnemers.

Financieel

Organisatiecode 0832
KvK-nummer 61529419

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Datum van oprichting 01-08-2015
Bezoekadres Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres Postbus 100
7900 AC Hoogeveen
Telefoon 14 0528 (algemeen)
Internet https://www.dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)
E-mail info@dewoldenhoogeveen.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.