Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

De gegegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-05-2019
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postadres Postbus 5150
3502 JD Utrecht
Telefoon (088) 064 02 00 (algemeen)
Internet https://bghu.nl (algemeen)
E-mail https://bghu.nl/contact (contactpagina)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Bevoegdheden

  1. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden draagt aan het bestuur van het samenwerkingsverband de bevoegdheid tot heffing en invordering van alle door het algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestelde waterschapsbelastingen over, voor zover deze waterschapsbelastingen later niet zijn opgeheven.

  2. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het bestuur van samenwerkingsverband over de bevoegdheid tot heffing en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

a. de onroerende-zaakbelasting, bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

b. de forensenbelasting, bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

c. de toeristenbelasting, bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

d. de hondenbelasting, bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;

e. de precariobelasting, bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet;

f. de rioolheffing, bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

g. reinigingsrechten geheven krachtens artikel 229, eerste lid onder a en b, van de Gemeentewet;

h. de vermakelijkhedenretributie, bedoeld in artikel 229, eerste lid onder c, van de Gemeentewet;

i. de BIZ-bijdrage, bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet BI-zones, of bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringzones;

j. de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en

k. de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, bedoeld in artikel 221 van de Gemeentewet.

  1. De colleges van de deelnemende gemeenten dragen aan het samenwerkingsverband over de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-2012 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
01-12-2012 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Dagelijks bestuur

Financieel

Organisatiecode 0796
KvK-nummer 57735654

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (5):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
Datum van oprichting 01-12-2012
Bezoekadres Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postadres Postbus 5150
3502 JD Utrecht
Telefoon (088) 064 02 00 (algemeen)
Internet https://bghu.nl (algemeen)
E-mail https://bghu.nl/contact (contactpagina)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina